Chính phủ đề xuất kéo dài thời gian giảm thuế môi trường với xăng dầu đến hết năm 2024,dự tính ngân sách giảm thu hơn 38.900 tỷ đồng khi áp dụng ...
Đa dạng hóa cách thức tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống đẹp là phương thức hữu hiệu giúp học sinh tăng sức "đề ...
Chuyên cơ chở Thủ tướng, Phu nhân và Đoàn Đại biểu Việt Nam đã tới Sân bay Quốc tế Esenboga, bắt đầu thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 29/11-30/11 ...
Trong thời gian qua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, hệ thống chính trị các cấp tại TP ngày càng gần dân hơn; qua đó ...
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, chiều 27/10, các đại biểu đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết thí điểm một ...
Vừa qua, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 14, khoá VII, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.